Velkommen

 

 

 

ÅRSMØTE

 

Det ble avholdt årsmøte for 2014 torsdag 19. mars, med middels godt oppmøte og god tone. Årsmøteprotokoll vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesidene i løpet av kort tid.
Erlend Seilskjær takker med dette for seg som styreleder og ønsker det nye styret, med Thea L. Hille i spissen, lykke til!FJERNVARME

 

Vi har gjenninnført ordningen med nattsenking av fjernvarmen av spare- og enøk-hensyn, etter en periode med uforholdmessig høyt forbruk. Det vil si at vannet i radiatorene holder en noe lavere temperatur mellom kl 23:00 og 07:00. Samtidig ber vi beboerne om å følge med på sitt eget forbruk, så sparer vi oss selv for utgifter og atmosfæren for unødvendige utslipp.

 VEDLIKEHOLDSSPYLING

 

Den planlagte vedlikeholdsspylingen av hovedrørsystemet er nå praktisk talt avsluttet. Det gjenstår et par seksjoner, der spylingen vil gjennomføres av firmaet Gravco så raskt det lar seg gjøre.
Hovedrørsystemet i huset er fra byggeåret. I forbindelse med spylingen oppdaget vi at enkelte partier var i så dårlig stand at spylingen måtte utsettes. De dørligste rørene ble dermed blitt skiftet så spylingen kunne gjennopptas.
Vi håper at spylingen vil forlenge rørenes levetid, men det er en kjennsgjerning at rørene begynner å bli gamle, og på et eller annet tidspunkt blir vi nødt til å skifte dem ut. Men inntil videre er skal behandlingen gjentas hvert tredje år, så rørene varer så lenge som mulig. 
 


 

STØY I FORBINDELSE MED OPPUSSING

 

Styret har i det siste fått en del henvendelser knyttet til støy fra byggearbeid, der enkelte bebore jobber med banking og elektrisk verktøy på kvelds- og nattestid og på søndager. Dette er ikke tillatt, og vi ber om at alle beboere gjør seg kjent med husordensreglene våre.
Dersom noen plages av brudd på husordensreglene, oppfordrer vi til at dere tar kontakt med nabo og sier fra. Dersom det er gjentatt bråk fra enktelte seksjoner, går det også an å kontakte styret. 

SYKKELOPPRYDDING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn merking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 25.03.15