Velkommen

 

 

 

VEDLIKEHOLDSSPYLING

 

Den planlagte vedlikeholdsspylingen av hovedrørsystemet måtte avsluttes fordi det ble oppdaget at rørene i enkelte partier var i for dårlig stand til å tåle behandlingen. Vi må nå få utarbeidet en ny tilstandsrapport så vi kan sette i verk tiltak.
Vi beklager umaken, men ber alle beboere forberede seg på en befaring med fagfolk i alle seksjoner i løpet av den nærmeste tiden. 

 

 


DUGNAD 23. SEPTEMBER

 

Det blir dugnad tirsdag den 23. september kl 18:00, med spennende oppgaver inne og ute. 
Vi ber om at alle seksjoner deltar på dugnaden. Oppmøte i vaskekjelleren. Vi avslutter, tradisjon tro, med pizza.
BRANNØVELSE 17. SEPTEMBER

 

Det blir brannøvelse med evakuering av alle tre oppganger den 17. september ca kl 18:00. Vi møtes ved den øverste parkeringslomma på motsatt side av Vidars gate. 

SYKKELOPPRYDNING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn merking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 27.08.14