Velkommen

 

 

AKTUELT MARS 2014:

 

 

 

 

ÅRSMØTE OG BEBOERMØTE

 

Sameiets årsmøte og beboermøte ble i kveld avholdt i sameiets felles vaskeri.
Nærmere referat fra årsmøtet og beboermøtet vil komme senere.
Men det ble valgt et nytt styre. Styremedlem Thea L. Hille har 1 år igjen av styreperioden sin, mens tidligere styreleder Tom Bang-Olsen og styremedlem Preben Porter Kjær Th, fratråtte sine styreverv.
Nyvalgt styreleder er Erlend Seilskjær (bor i C-oppgangen) og nytt styremedlem er Hanne Vala (bor i B-oppgangen).

 

 

 

FORSIKRING

 

Fra 1. januar 2014 har Sameiet Vidars gate 10 (”Sameiet”) forsikret bygget hos Gjensidige Forsikring ASA (”Gjensidige”) (Forsikringsnummeret er 82795340).
Ved ”øyeblikkelig hjelp” kan skaden meldes direkte til Gjensidige på tlf 03100 (døgnbemannet alarmtelefon).
For ytterligere opplysninger, inkl. vedr. elektronisk skademelding, klikk på over på ”Informasjon”, og deretter på ”Forsikring” i menyen til høyre.

 

 

 

 

 

PARKERING I VIDARS GATE

 

Som flere sikkert har fått med seg så er kommunens jobb med å gjøre Theresesgate parkeringsfri pga store forsinkelser for trikken. Dette vil gjøre at parkeringsmulighetene i Vidars gate blir betydelig verre. Om byrådet og kommunen har tenkt over problemene dette vil medføre for de som bor i sidegatene til Theresesgate vites ikke. Og om de har tenkt å innføre beboerparkering for å gi de som faktisk bor i sidegatene mulighet til å parkere i "sin egen gate", vites heller ikke.

Er det noe man lurer på kan man kontakte: 

Bymiljøetaten ved Njål Are Møller - njal.moller@bym.oslo.kommune.no     

Mari Svolsbru - mari.svolsbru@bym.oslo.kommune.no

byens byrådsleder - byradsleder@oslo.kommune.no

 

 

 

 

BALKONGENE 

 

For de av sameierne som har balkong, minner styret om mailen som er sendt ut til hver enkelt i forbindelse med den forestående 1-års befaringen. Er det noe man har å påpeke, anmoder vi om at det blir formidlet før befaringen.

Hvis det er spørsmål eller kommentarer, er det bare å ta kontakt med styret.

 

 

 

 

 

POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Da vi tidligere i år gikk til anskaffelse av nye postkasser, ønsker vi at det ikke skal være en "jungel" av håndskrevne lapper på postkassene. Dette også for at postvesenet ikke skal ha noe problem med å lese hva som står det.

Vi henstiller om at når man flytter inn i sameiet, sender en mail til styret med navnene som skal stå på skiltet.
Vi bestiller da skiltet for dere, men betalingen av det, er det huseier som står for og man får tilsendt da en faktura i posten fra produsenten sammen med det nye skiltet.

For de som leier ut sine leiligheter, ser vi det som hensiktsmessig at det er huseier som står for bestillingen.

 

Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postkassenøkkelen sin, kan man selv gå inn hos f.eks Kaba Møller Undall på hjørnet av Henrik Clausensgt og Theresesgate og få slipt opp ny.

 

 

 

VAKTMESTER

 

Vi har fått oss en vaktmester etter en periode uten. Han heter Ganesh Sunar og han bor i A-oppgangen. Er det behov for hans tjenester, er det bare å ta kontakt med han. Han vil sørge for at det ser bra ut i sameiet vårt. Være seg på loftet, kjeller, vaskerom, sykkelbod, søppelrom og på utsiden. Skal man bytte navn på ringeklokkene, trenger hjelp med å justere pumpen på døra etc, er det bare å ta kontakt. Han kommer også til å ha ansvaret for de to dugnadene vi har vår og høst. Men selv etter en slik ansettelse, vil det være behov for vi alle tenker på at vi bor i et sameie/fellesskap og tar hensyn til hverandre. Styret kommer ikke til å ansette "Narvestad", så vaktmesteren vil ikke ha som oppgave å passe på at hver og en av oss opptrer med vanlig folkeskikk og -vett, f. eks. lukker utgangsdøra hvis den ikke smekker i lås av seg selv.

 

Hans epost er: vaktmester.vidarsgate10@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Siden er sist oppdatert 25.03.2014