Velkommen

 

 

VASKEMASKINEN i KJELLEREN

Ny vaskemaskin i kjelleren kom på plass fredag 8.juli. Electrolux med kapasitet på 7 kg. Enkel veiledning finner dere på maskinen. En komplett brukermanual og illustrasjoner er sendt på epost til alle seksjonseiere og beboere.

Hjelp oss å unngå ekstra reparasjoner og stans ved å dobbeltsjekke at lommer er tømt!

 

 

ØNSKER DU Å ARRANGERE NOE I BAKGÅRDEN?

Skriv deg opp i god tid med dato, tidspunkt, type arrangement og kontakt på listen som du finner på vaskerommet i kjelleren. Vær oppmerksom på at en ikke kan nekte andre beboere ferdsel i bakgården selv om du har skrevet deg opp på listen. 

 

Styret henviser til Ordensregler for bakgaarden . Vis hensyn til dine naboer og alle nabobyggene som deler bakgård med oss.

 

 

VÅRDUGNAD - 3. MAI

Takk til alle som deltok på vårdugnaden. Det var et solid oppmøte, spesielt hyggelig å se nye som har flytet inn i Vidarsgate 10.

 

Samtlige skal ha mottatt gavekort som takk for innsatsen. Ta kontakt med styret dersom det er skjedd en glipp.

 

 

ÅRSMØTE I SAMEIET VIDARSGATE 10

 

Årsmøtet i Sameiet Vidarsgate 10 ble avholdt mandag 14. mars 2016 kl 18.00 i vaskerommet i Vidars gate 10. I alt 13 seksjoner stilte. Styret anser årsmøtet som vel gjennomført, og takker for oppmøte og engasjement.

Se innkalling og protokoll under Årsmøte

 

 

 

SYKKELOPPRYDDING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn myrerking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 09.07.16