Velkommen

 

 

BRANNØVELSE

Torsdag 17. september kl 18.00

Sameiet skal gjennomføre en brannøvelse med evakuering. Vi ber alle beboere om å evakuere sin egen bolig og møte snarest utenfor for registrering.

Møtested: Den øverste parkeringslommen på andre siden av gaten. Husk å lukke alle dører og vinduer før du går ut.

 

 

 

 

BALKONGER

Nå som sesongen er her, vil vi minne om ordensreglene for bruk av balkong.

http://www.vidarsgate10.no/balkonger/

 

Her finner dere også informasjon om hva styret anbefaler dersom dere ønsker vind- og innsynskjerming.
 

 

 

 

STØY I FORBINDELSE MED OPPUSSING

 

Styret har i det siste fått en del henvendelser knyttet til støy fra byggearbeid, der enkelte bebore jobber med banking og elektrisk verktøy på kvelds- og nattestid og på søndager. Dette er ikke tillatt, og vi ber om at alle beboere gjør seg kjent med husordensreglene våre.
Dersom noen plages av brudd på husordensreglene, oppfordrer vi til at dere tar kontakt med nabo og sier fra. Dersom det er gjentatt bråk fra enktelte seksjoner, går det også an å kontakte styret. 

SYKKELOPPRYDDING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn merking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 13.09.15