Siste nytt fra styret

Istapper fra balkonger og tak

Vi har i år en vinter med mye snø og is, og skiftende temperaturer. Det har derfor i perioder vært dannet istapper på balkongene og fra taket. Det blir hengt opp varselskilt når dette oppdages, som et midlertidig tiltak. Istappene vil bli fjernet inne kort tid hvis varselskilt henges opp, og skiltene vil bli tatt ned igjen når arbeidet er ferdig. Så vennligst vær ekstra oppmerksomme hvis varselskiltene er oppe. Vi oppfordrer også alle beboere til å melde ifra hvis det oppdages snø eller is som kan være til fare for beboere eller andre som ferdes på gaten.

Beboermøte og Årsmøte for seksjonseiere

Det er sent ut innkallelse til beboermøte per e-post og varsel årsmøte per post. Møtene er nå også lagt til i kalenderen. 

Vell møtt.

Stilas ved C-oppgangen i kort periode i desember.

Mandag 11 desember monteres det et stilas ved enden av bygget, ved C-oppgangen.

 Det skal utføres en reparasjon på overhenget til taket for å hindre en mindre bit å løsne.

Arbeidet skal ikke ta lang tid, men for sikkerhets skyld kan det være fornuftig å ha balkongdøren låst så lenge stillaset er oppe.

 

2017-09-25 19.21.08.jpg

Eiendeler funnet på dugnaden.

Takk for innsatsen på høstens dugnad. En del eiendeler ble funnet på fellesarealene, blant annet en bokhylle fra Bolia, en seng til spedbarn og to nye pidestaller fra Kremmerhuset. Eiendelene er ikke fjernet, men vil bli kastet eller gitt bort ved neste dugnad hvis ingen fjerner dem innen det. 

 

Dugnad høst 2017

Vårens dugnad blir mandag 25. september kl, 1800, med oppmøte i vaskekjelleren. Alle boenheter oppfordres til å stille med en person. Det vil bli gitt 1 stk gavekort til hver boenhet som bidrar på dugnaden. Mer informasjon vil bli sendt ut på e-post og gitt på oppslag i gangen.

Tid for å lufte radiatorene!

Vi minner om at for at varmen og anlegget skal fungere optimalt så er det viktig å lufte alle radiatorene i din leilighet. Det er ønskelig at samtlige gjennomfører lufting av sine radiatorer i løpet av en uke, altså senest 6. september. 

Trenger du veiledning eller har spørsmål om lufting av radiator, ta kontakt med styret eller vaktmester

Ny tørketrommel i fellesvaskeriet og nye vasketider

Fellesvaskeriet er nå utvidet med tørketrommel, som diskutert på beboermøtet i Januar. Dette vil være i tillegg til tørkeskapet. Tørketrommelen er primært til håndklær og sengetøy, imens tørkeskapet skal benyttes klær som ikke tåler tørketrommel. Kort bruksansvisning henger på veggen bak tørketrommelen.

Vi håper dette tiltaket vil være til glede for brukerne av fellesvaskeriet og øke tilgjengeligheten til tørkeskapet. 

Fra august innfører vi også nye tider på fellesvaskeriet, etter tilbakemeldingene fra beboermøtet. De nye tidene blir som følger:

08:00 - 11:00

11:00 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 19:00

19:00 - 22:00

SYKLER OG ANDRE EIENDELER FRA DUGNAD

Takk for innsatsen på dugnaden! Det var som alltid godt oppmøtet og vi fikk gjennomført alle oppgavene på listen vår. Sykler som ikke var markert og som så ubrukt ut er flyttet til hobbyrommet. I tillegg har styret tatt vare på et sett med bildekk og en lenestol funnet på fellesarealene. Ta kontakt hvis du vil ha tilbake noen av disse eiendelene. Hvis ingen tar kontakt vil de bli gitt bort eller kastet på neste dugnad. 

 Diverse eiendeler funnet på fellesarealene på dugnaden

Diverse eiendeler funnet på fellesarealene på dugnaden

 Sykler fjernet fra fellesarealene på dugnaden

Sykler fjernet fra fellesarealene på dugnaden

BYTTE AV STRØMMÅLERE

Myndighetene har bestemt at alle strømmålere skal skiftes ut og erstattes med automatiske målere før 2019. Målerne i Vidars gate 10 vil bli byttet ut i løpet av de neste to månedene. Beboerne trenger ikke å være til stede ved bytte av målerne og selve målerbyttet tar ca. 20 minutter per enhet. Strømmen vil være borte i perioder under monteringen. Beboere skal ha mottatt eget informasjonsskriv om dette fra Hafslund.

Se http://www.hafslundnett.no/nymaler eller ta kontakt med Hafslund for mer informasjon.

DUGNAD VÅR 2017

Vårens dugnad blir onsdag 10. mai kl 1800, med oppmøte i vaskekjelleren. Alle boenheter oppfordres til å stille med en person. Det vil bli gitt 1 stk gavekort til hver boenhet som bidrar på dugnaden. Mer informasjon vil bli sendt ut på e-post og gitt på oppslag i gangen.

Den nye kalenderen på hjemmesiden vil inneholde slike aktiviteter. 

OPPDATERT HJEMMESIDE - 20.03.17

Hjemmesiden har fått en liten ansiktsløftning og den er i tillegg flyttet over på en plattform som vil gjøre det enklere og raskere for styret å holde den oppdatert. Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspill.

ÅRSMØTE VIDARSGATE 10 - 13.februar 2017 kl 17

Protokoll fra årsmøte 2017 ligger nå ute her

VASKEMASKINEN i KJELLEREN

Ny vaskemaskin i kjelleren kom på plass fredag 8.juli. Electrolux med kapasitet på 7 kg. Enkel veiledning finner dere på maskinen. En komplett brukermanual og illustrasjoner er sendt på epost til alle seksjonseiere og beboere.

Hjelp oss å unngå ekstra reparasjoner og stans ved å dobbeltsjekke at lommer er tømt!

ØNSKER DU Å ARRANGERE NOE I BAKGÅRDEN?

Skriv deg opp i god tid med dato, tidspunkt, type arrangement og kontakt på listen som du finner på vaskerommet i kjelleren. Vær oppmerksom på at en ikke kan nekte andre beboere ferdsel i bakgården selv om du har skrevet deg opp på listen. 

Styret henviser til Ordensregler for bakgaarden . Vis hensyn til dine naboer og alle nabobyggene som deler bakgård med oss.

 

 

 

Kalender


STYRET 2017

Styreleder
Fredrik Luihn
480 76 066

Styremedlem
Mette Fjellberg
920 83 080

Styremedlem
Eiril Bjørnstad
951 03 489

Varamedlem
Mari Høstmælingen Grennæs

Varamedlem
Annar Vikhammer

E-post til styret: 
styret@vidarsgate10.no