Velkommen

 

 

DUGNAD OG SYKKELOPPRYDNING - 3.MAI KL 18.00

 

Alle boenheter oppfordres til å stille med en person. Møt opp i vaskerommet. Som takk for innsatsen venter et gavekort pr boenhet.

Det er behov for å sykkelopprydning. Sykler må merkes med navn og årstall. Sykler som ikke er merket vil bli fjernet/gitt bort.

Gjenstander som er plassert på fellesareal vil bli fjernet under dugnaden.

 

Container er bestilt. Velkommen til dugnad. Vi avslutter med pizza og drikke :)

 

 

 

ÅRSMØTE I SAMEIET VIDARSGATE 10

 

Årsmøtet i Sameiet Vidarsgate 10 ble avholdt mandag 14. mars 2016 kl 18.00 i vaskerommet i Vidars gate 10. I alt 13 seksjoner stilte. Styret anser årsmøtet som vel gjennomført, og takker for oppmøte og engasjement.

Se innkalling og protokoll under Årsmøte

 

 

 

 

SYKKELOPPRYDDING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn myrerking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.04.16