Velkommen

 

ÅRSMØTE VIDARSGATE 10 - 13.februar 2017 kl 17

Oppfordrer alle sekjsonseiere til å stille på årsmøtet mandag 13.februar kl 17 i vaskekjelleren.

Vel møtt

 

Styret

 

 

 

TID FOR Å LUFTE RADIATORER

Vi minner om at for at varmen og anlegget skal fungere optimalt er det viktig å lufte alle radiatorene i din leilighet. Trenger du veiledning eller har spørsmål om lufting av radiator, vennligst ta kontakt med styret eller vaktmester.

Huseier har ansvar for at seksjoner innehar en radiatornøkkel, og påse at lufting blir gjort. Radiatornøkkel selges på Clas Ohlson.

 

 

 

 

VASKEMASKINEN i KJELLEREN

Ny vaskemaskin i kjelleren kom på plass fredag 8.juli. Electrolux med kapasitet på 7 kg. Enkel veiledning finner dere på maskinen. En komplett brukermanual og illustrasjoner er sendt på epost til alle seksjonseiere og beboere.

Hjelp oss å unngå ekstra reparasjoner og stans ved å dobbeltsjekke at lommer er tømt!

 

 

 

ØNSKER DU Å ARRANGERE NOE I BAKGÅRDEN?

Skriv deg opp i god tid med dato, tidspunkt, type arrangement og kontakt på listen som du finner på vaskerommet i kjelleren. Vær oppmerksom på at en ikke kan nekte andre beboere ferdsel i bakgården selv om du har skrevet deg opp på listen. 

 

Styret henviser til Ordensregler for bakgaarden . Vis hensyn til dine naboer og alle nabobyggene som deler bakgård med oss.

 

 

 

SYKKELOPPRYDDING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn myrerking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 12.02.17