Velkommen

 

 

BESØK FRA RENOVASJONSETATEN VEDRØRENDE KILDESORTERING

 

Med den hensikt å informere og motivere til økt kildesortering vil representanter fra Renovasjonsetaten snakke med husholdningene. De ønsker å gjennomføre korte samtaler om kildesortering, og tilbyr informasjon og praktiske tips. De svarer på spørsmål og tar meg seg eventuelle tilbakemeldinger.

 

 

 

TID FOR Å LUFTE RADIATORER

 

For at varmen og anlegget skal fungere optimalt er det viktig å lufte alle radiatorene i din leiliget. Det gjøres med en radiatornøkkel. Disse fåes kjøpt rimelig i alle jernvare-butikker, eventuelt kan styret låne ut. Trenger du veiledning eller har spørsmål, ta kontakt med styret eller vaktmester.

 

 

 

SYKKELOPPRYDDING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn myrerking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.11.15