Velkommen

 

 

 

VEDLIKEHOLDSSPYLING

 

Det vil bli foretatt vedlikeholdsspyling av rørsystemet i alle boenheter av firmaet Gravco i slutten av august. Dette er en viktig vedlikeholdsoppgave for å forlenge rørenes levetid. Mer informasjon følger, men merk dere datoene:
 

  • Oppgang A 26. august
  • Oppgang B 27. august
  • Oppgang C 28. august

 

 


BALKONGDUK

 

Dersom noen ønsker å skaffe en duk for skjerming av balkongen, kan det bestilles hos Balkongteam. Styret har fått fargeprøver som kan lånes.
Kontakt Balkongteam for informasjon om priser og leveringstider. Tlf 22 25 15 75.
SYKKELOPPRYDNING

 

Styret ønsker å legge til rette for sykling. Vi har imidlertid ikke så god plass til sykkeloppbevaring som vi gjerne skulle hatt, og opplever samtidig at mange av husets sykler samler støv i sykkelboden.
Vi innfører derfor en ordning der styret/vaktmester jevnlig merker og flytter sykler som ikke er i daglig bruk fra sykkelboden nærmest Vidars gate til sykkelbodene nærmest bakgården.
Flytting av sykler vil ikke bli varslet på annen måte enn merking på selve sykkelen. Vi ber derfor om at syklene ikke låses fast til stativene. Vi forbeholder oss retten til å klippe låser som er festet til stativet. Fjernede låser vil ikke bli erstattet.
På den måten håper vi å senke terskelen for dem som ønsker å bruke sykkelen oftere. 


 


 

 

 

VIL DU DYRKE NOE I BAKGÅRDEN?


Styret og hagegruppa ønsker å legge til rette for at de som ønsker å dyrke noe selv, kan få disponere en liten teig i bakgården. Les mer.

 


POSTKASSESKILT OG POSTKASSENØKLER

 

Vi ønsker ikke at det skal være håndskrevne lapper på de nye postkassene våre. Vi ber derfor om at navneendringer meldes til styret på e-post. Styret bestiller da skiltet for dere, mens betalingen er det sameier som står for. Faktura blir tilsendt sammen med det nye skiltet. For utleieleiligheter er det ønskelig at eier/utleier besørger bestillingen.
Hvis noen skulle være så uheldig å miste eller knekke postnøkkelen sin, kan man selv gå til låssmed og få slipt opp ny.

 

 

 

 

Sist oppdatert 26.06.14